Industrieel groen

Maaiwerken doen wij naast privé tuinen ook voor bedrijven, openbare gebouwen, openbare instanties,…

  • Maaien van gazons met of zonder opvang
  • Klepelmaaien met of zonder opvang
  • Klepelmaaien van bermen, braakliggende terreinen
  • Vegen of maaien van grachten en slopen met een maaikorf
  • Bosmaaien van bermen, beken en rondom hindernissen
  • ...

 

Algroenco, als het in de natuur veilig, mooi en gezond moet blijven...